Přihlášení
Login:
Heslo:
Zapomenuté heslo
Zapomenuté heslo
Členské číslo:
<< Zpět na příhlášení
Přihlásit

Zkušební řád pro záchranné psy SZBK ČR - 2022
(pdf, 2,6 MB)

Novelizace zkušebního řádu schválená na Sjezdu SZBK ČR, z.s. dne 26.6.2021 s účinností od 1.1.2022, revize schválená Plénem SZBK ČR dne 29.1.2023

ZVP2 - zkouška vodních prací 2. stupeň

Zkouška vodních prací 2.stupně je vyšší zkouškou kategorie záchranných prací ve vodě. Je zaměřena na záchranu osob z vody, které se dostanou do nesnází v různých situacích. Pes musí projevovat výraznou chuť a vytrvalost v práci ve vodě včetně výborné fyzické kondice.

ZVP2 SPECIÁLNÍ CVIKY – prováděcí pokyny

Přivolání psa ze břehu do člunu na 25 m (pes sedí na břehu)

Psovod odjíždí ve člunu a psa nechává sedět na břehu. Po odplavání člunu 25 m od břehu se člun zastavuje. Na zvukový povel psovoda vbíhá pes do vody a plave nejkratší cestou ke člunu, kde je psovodem vytažen do člunu.

Aportování do člunu předmětu odhozeného ze břehu

Psovod se psem sedí ve člunu, který je vzdálen od břehu 25 m. Pořadatel stojící na břehu na pokyn rozhodčího odhodí do vody směrem ke člunu libovolný předmět, který dobře plave, asi do poloviny vzdálenosti člunu od břehu. Na další pokyn vysílá psovod psa k přinesení tohoto předmětu z vody zpět do člunu. Po přinesení je aport odebrán a pes vytažen zpátky do člunu.

Vyslání pro ztracený předmět (pádlo) ze člunu (15 m)

Psovod se psem sedí ve člunu, který se vzdálí od břehu. Tam některý člen posádky tak, aby to pes nemohl zpozorovat, ztrácí pádlo nebo záchrannou desku. Po uplavání 15 m od předmětu člun zastavuje. Psovod upozorní psa na předmět a vysílá jej k přinesení. Pes skáče do vody a aportuje předmět zpět ke člunu, kde je psovodem vytažen znovu do člunu.

Přivlečení vysíleného surfaře v nesnázích ke břehu (25 m)

Psovod prochází se psem po určené trase, je zavolán rozhodčím a upozorněn na surfaře, který třikrát zavolá o pomoc a dál leží klidně na surfu bez plachty 25 m od břehu. Psovod vysílá psa na pomoc, surfař drží bez pohybu v ruce lano, které pes uchopí a dovleče surf ke břehu.

Pomoc plavci v nesnázích (25 m)

Psovod prochází se psem na volno po určené trase, je zavolán ke břehu a upozorněn na osobu volající o pomoc ve vzdálenosti 25 m od břehu, mávající rukama a střídavě se potápějící pod hladinu. Pes na povel plave k osobě v nesnázích, po setkání se okamžitě obrací zpět ke břehu a plavce, který se přidržuje madla na postroji, vleče s sebou. Plavec druhou rukou v plavání pomáhá.

Přivlečení člunu s nabídkou lana (25 m)

Psovod prochází se psem na volno po určené trase, je zavolán ke břehu a upozorněn na člun se dvěma osobami, stále volajícími o pomoc. Pes po vyslání plave ke člunu vzdálenému 25 m, uchopí lano nabídnuté mu jednou z osob na přídi a přivleče člun ke břehu.

 

ZVP2 POSLUŠNOST – doplňující ustanovení

Provádění cviků poslušnosti se řídí prováděcími ustanoveními pro cviky poslušnosti s upřesněními odpovídajícím vyššímu stupni zkoušky. Poslušnost je zaměřena na cviky pro praktickou ovladatelnost psa při záchranných pracích. Cviky se provádějí na vhodné ploše poblíž vody. Cvik ovladatelnosti a průchod skupinou osob se provádí se psem bez vodítka. Pro cvik vysílání na cíl se u vodních zkoušek použije jako cíl člun umístěný na souši, může být i varianta člunů vytažených na břehu. Praktické předměty pro aportování si volí u vyšších zkoušek psovod, předmět by měl evokovat vodní práce (aportovací lano, boty do vody, plážová obuv atd.). Doporučuje se provádět cvik sledování trasy člunu plaváním odděleně od ostatních cviků poslušnosti s možností dostatečného odpočinku psa po tomto cviku. Cviky 1 až 8 poslušnosti se provádějí pro každého psa jako ucelená sestava cviků. 

Rušivé nárazové hluky v podobě střelby se při zkouškách vodních prací neprovádějí.

Sledování trasy člunu plaváním 200m

Psovod nastupuje do člunu, pes sedí na břehu a po odražení člunu od břehu na povel psovoda vstupuje do vody a plaváním sleduje člun po určené trase k bójce, kde se člun obrací zpět. Psovod určuje rychlost pohybu člunu, pes sleduje člun vzadu. S ohledem na bezpečnost psa, plave pes v optimální vzdálenosti 2 – 7 m od člunu. Trasa člunu je 200 m dlouhá. Setrvání psa na břehu při nastupování psovoda do člunu se hodnotí dílčími body z celkové bodové hodnoty cviku (5 bodů). Aktivní přístup psa, kdy nesetrvá na břehu až do povelu psovoda, a vběhne do vody dříve, nesmí být důvodem pro nesplnění celého cviku a hodnotí se ztrátou dílčích bodů (nejvýše 5 bodů).

Průchod rušnou skupinou osob. Skupina volně se pohybujících 5 osob v určeném prostoru se baví a situace je doprovázena rušivými zvuky (sirény, řehtačky aj.). Jednou z těchto osob je další psovod odloženého psa. Prostor tvoří kruh o průměru cca 4 m, osoby při pohybu musí dodržovat vzdálenost min. 0,5 m od psa. Psovod skupinu se psem 1x obejde, pak vstoupí dovnitř, krátce se zastaví (pes v základní pozici u nohy), poté skupinu opustí a vrátí se podle pokynu rozhodčího na výchozí stanoviště. Psovod, který má odloženého psa, přichází do skupiny v okamžiku, kdy následující cvičící psovod končí cvik 1, a setrvává ve skupině do ukončení cviku 3. Poté se vrací na stanoviště 30 kroků od svého odloženého psa. Toto stanoviště se přitom nachází cca 10 – 15 kroků od prostoru skupiny. Skupina setrvává na svém místě vždy po dobu cviků č. 2 a 3 pro každého psa, poté prostor poslušnosti opouští.  

Souhrnné bodové hodnocení zkoušky ZVP2

Speciální cviky200 bodů
Poslušnost100 bodů
Zkouška ZVP2 celkem 300 bodů

Aktuální informace
PPN-P, 24.-28.5.2023, Lysá Hora
Prověrky praktického nasazení pořádané již šestým rokem Svazem záchranných brigád kynologů ČR se již pevně zařadily mezi nejnáročnější a nejzajímavější prověření připravenosti kynologického týmu na praktické nasazení.
2.6.2023 00:21

Kvalifikační závod na MS IRO
Výsledky kvalifikačního závodu SZBK ČR pro MS IRO 2023
28.4.2023 23:08

přinesl nové adepty pro kvalifikaci na MR
V duchu aprílového počasí proběhl na Spáleništi u Přední Výtoně ve dnech 8.-9.4.2023 sutinový přebor podle zkoušky ZZP 2, avšak jeho výsledky byly navzdory vrtkavému počasí příjemným příslibem pro kvalifikační klání na letošní mistrovství záchranných psů SZBK ČR.
15.4.2023 00:02

IRO MRT and Reclass. FL / Ljubljana (SI) 24.05.-28.05.2023
IRO plošné atesty se konají podle předpisu "Guideline for the organisation and evaluation IRO Mission Readiness Test Area"
31.3.2023 22:41

... přejít na aktuality
Nejbližší akce