Přihlášení
Login:
Heslo:
Zapomenuté heslo
Zapomenuté heslo
Členské číslo:
<< Zpět na příhlášení
Přihlásit

Zkušební řád pro záchranné psy SZBK ČR - 2022
(pdf, 2,6 MB)

Novelizace zkušebního řádu schválená na Sjezdu SZBK ČR, z.s. dne 26.6.2021 s účinností od 1.1.2022, revize schválená Plénem SZBK ČR dne 29.1.2023

ZTV2 - zkouška terénního vyhledávání 2. stupeň

Zkouška terénního vyhledání 2.stupně je vyšší zkouškou kategorie vyhledání pohřešovaných osob v terénu. Pes musí prokázat dostatečnou vytrvalost a ochotu pracovat i v obtížně prostupném terénu včetně práce v noci a vyhledat pohřešované osoby v úkrytech včetně výškových. Psovod musí prokázat schopnost orientace v terénu a dobrou spolupráci se psem na základě vhodně zvolené taktiky.

Speciální cvik se u zkoušky ZTV2 provádí dvakrát, vždy s různými terény a osobami. Jeden terén se prohledává ve dne a jeden po setmění.

Terény variabilního složení obsahují zhruba z poloviny své výměry i oblasti s obtížně prostupným porostem (strže, rokle, maliní, husté skupiny stromů). Terény mohou mít nepravidelný tvar. 

Denní terén má rozměr cca 30 000 m2, může mít nepravidelný tvar. V terénu se psovod pohybuje podle GPS, kde má vyznačeny hranice terénu. Postup terénem si volí psovod sám na základě vhodné taktiky. Časový limit k prohledání je 40 minut.

Noční terén má rozměr cca 15 000 m2, může mít nepravidelný tvar. Terén má hranice vyznačeny světelnými body anebo jasnými terénními hranicemi (okraj lesa, cesta, potok, rozhraní typů porostu atd.). Psovod se pohybuje terénem na základě zvolené taktiky a současně s ohledem na trasy nebo vymezení stanovené rozhodčím (z důvodu bezpečnosti psovoda může rozhodčí jeho pohyb částečně omezit – např. pohyb po cestách nebo vyznačené trase). Časový limit k prohledání je 30 minut.

Psovodovi je dovoleno práci v terénu přerušit, aby mohl psovi očistit hlavu, oči a nos, či mu dát napít. Přestávku však musí rozhodčímu smluveným pokynem nejdříve oznámit a nesmí tak učinit, když pes zřetelně pracuje na dohledání nálezu. Tyto přestávky se však započítávají do časového limitu.

Rozhodčí společně s vedoucím zkoušek se pohybuje v obou terénech společně se psovodem, nebo může práci pozorovat z volitelného stanoviště. Záchranná četa či jiné pomocné složky do terénu při práci psa nevstupují.  

Označování osoby je možné štěkáním, nálezkou nebo volným značením. Způsob označování osoby psem hlásí psovod rozhodčímu při hlášení před zahájením práce. V případě volného značení nalezené osoby, psovod taktéž oznámí rozhodčímu vzorec chování psa. Pokud však pes nalezenou osobu označí jiným než předem nahlášeným způsobem, hodnotí se toto označení maximálně ve známce uspokojivě.

Pět pohřešovaných osob se nachází ve dvou terénech v neurčeném poměru (2:3, 3:2, 1:4, 4:1, 0:5). Hledané osoby jsou umístěné tak, aby nebyly zjistitelné zrakem, přičemž tři osoby sedí nebo leží v úrovni terénu a dvě jsou umístěny asi 2 m nad terénem. Minimální vzdálenost pozic hledaných subjektů v jednom terénu je 20 m. Aspoň jedna osoba nacházející se v úrovni terénu je zakrytá ve vlastní přikrývce.

K úspěšnému splnění zkoušky je vždy nutné nalézt všechny hledané subjekty v rozsahu zkoušky. 

Min. přestávka na odpočinek mezi prohledáním obou terénů je 45 minut.

Souhrnné bodové hodnocení zkoušky ZTV2

Speciální cviky200 bodů
Poslušnost100 bodů
Zkouška ZTV2 celkem 300 bodů

Aktuální informace
PPN-P, 24.-28.5.2023, Lysá Hora
Prověrky praktického nasazení pořádané již šestým rokem Svazem záchranných brigád kynologů ČR se již pevně zařadily mezi nejnáročnější a nejzajímavější prověření připravenosti kynologického týmu na praktické nasazení.
2.6.2023 00:21

Kvalifikační závod na MS IRO
Výsledky kvalifikačního závodu SZBK ČR pro MS IRO 2023
28.4.2023 23:08

přinesl nové adepty pro kvalifikaci na MR
V duchu aprílového počasí proběhl na Spáleništi u Přední Výtoně ve dnech 8.-9.4.2023 sutinový přebor podle zkoušky ZZP 2, avšak jeho výsledky byly navzdory vrtkavému počasí příjemným příslibem pro kvalifikační klání na letošní mistrovství záchranných psů SZBK ČR.
15.4.2023 00:02

IRO MRT and Reclass. FL / Ljubljana (SI) 24.05.-28.05.2023
IRO plošné atesty se konají podle předpisu "Guideline for the organisation and evaluation IRO Mission Readiness Test Area"
31.3.2023 22:41

... přejít na aktuality
Nejbližší akce