Přihlášení
Login:
Heslo:
Zapomenuté heslo
Zapomenuté heslo
Členské číslo:
<< Zpět na příhlášení
Přihlásit

Představení SZBK ČR

Svaz záchranných brigád kynologů je největší dobrovolnickou kynologickou záchranářskou organizací v České republice zabývající se výcvikem psů a přípravou kynologických týmů pro pátrání po pohřešovaných osobách.

Svaz záchranných brigád kynologů je od svého založení otevřen spolupráci se všemi složkami světa zabývajícími se záchranářskou činností.

SVAZ ZÁCHRANNÝCH BRIGÁD KYNOLOGŮ ČR je členěn do regionálních brigád, rozložením totožných s územním uspořádáním krajů. Tyto brigády fungují na území jednotlivých regionů zcela samostatně. Jejich činnost je zastřešována a řízena sedmičlenným prezidiem svazu, voleným sjezdem zasedajícím vždy po pěti letech. Jedenkrát ročně je svoláváno plénum svazu, tvořené zástupci všech čtrnácti regionálních brigád. Toto plénum je stejně jako prezidium svazu mezi sjezdy výkonným orgánem.

Z momentálně nejlépe vycvičených členů svazu a krajských brigád jsou sestavovány a průběžně doplňovány zásahové jednotky připravené k praktickému nasazení. Pro tyto účely jsou psovodi i psi cíleně připravováni a prověřováni formou kvalifikačních kurzů, záchranářských zkoušek i prověrek praktického nasazení.

Výcvik záchranných psů probíhá v pěti základních směrech. Jedná se o vyhledávací práce v sutinách, pátrání po osobách v přírodních terénech, hledání osob po stopě, práce v lavinových polích a záchranné práce ve vodě, k nimž patří i hledání utonulých.

Těžiště záchranného výcviku psů tvoří hlavně vyhledávání zavalených osob v sutinách nejrozmanitějšího druhu. Ve středoevropských podmínkách se převážně jedná o prohledávání zřícených rodinných domků po výbuchu plynu, sesutých staveb, likvidace nejrůznějších továrních havárií apod. Nejčastěji jsou záchranní psi využíváni však především pro vyhledávání osob pohřešovaných a ztracených v lesích a nepřístupných terénech.

Specifickou kapitolu tvoří nejmladší odvětví záchranářské kynologické činnosti, kterou je pomoc tonoucím a dále vyhledávání utonulých osob pod vodní hladinou. Toto hledání probíhá za pomoci člunů, na jejichž přídi leží vedle psovoda pes, který čicháním po hladině lokalizuje místo nálezu utonulého. Vedením tohoto speciálního druhu výcviku jsou pověřeni Jihočeši, kteří na toto téma konají pravidelně výcvikové kursy vodních prací.

Členové a psi Svazu záchranných brigád kynologů se za období činnosti svazu opakovaně osvědčili též při pomoci v zahraničí, a to hlavně díky nasazení svých záchranných týmů v rámci mezinárodní spolupráce po zemětřeseních či haváriích většího rozsahu, jako byly například tragické události roku 1999 v Turecku nebo na Tchaiwanu, či v roce 2020 v libanonském Bejrútu.

Svaz při svéo činnosti úzce spolupracuje s Hasičským záchranným sborem ČR, Policií ČR a všemi dalšími složkami IZS, jako je Horská služba, Vodní záchranná služba, Letecká záchranná služba, Adra, Český červený kříž a další.

Kromě přípravy svých členů na praktické zásahy se Svaz záchranných brigád kynologů ČR věnuje i organizaci zkoušek a sportovních záchranářských soutěží. Zkoušky jsou prováděny v rozsahu všech kategoriíí výcviku záchranného psa dle Zkušebního řádu SZBK ČR pro záchranné psy a Mezinárodního zkušebního řádu IRO.  Svaz má velice kvalitní sedmnáctičlenný sbor rozhodčích, včetně rozhodčích mezinárodních.

Pro popularizaci své činnosti se svaz a jeho regionální brigády věnují i prezentacím pro veřejnost a vzdělávacím akcím pro děti a mládež. Tato osvětová aktivita přináši organizaci i společnosti nejen dostatek nových zájemců o záchranářský výcvik, ale především přispívá i ke vzdělání široké veřejnosti, dětí a mládeže, jak se správně chovat v krizových situacích jako je ztráta orientace v terénu, pohřešování blízkých osob, poskytnutí první pomoci a osvojení si zásad bezpečného postupu při záchraně lidských životů. 


Aktuální informace
průběžné informace a zpravodajství v události na FB
Zveme vás ke sledování události a hlavně k fandění české reprezentaci - již ve středu se začíná losováním a večer slavnostním zahájením
10.6.2024 19:55

Pětičlenný tým ČR se již chystá na svůj start
Poděkování české společnosti AKINU CZ za podporu českého reprezentačního týmu a zajištění materiálního vybavení a pamlsků pro psy reprezentace.
27.5.2024 15:14

Praktický závod v kategoriích STOPA a PLOCHA, 19.10.2024
Pozvánka na praktický závod záchranných kynologických týmů určený pro středně pokročilé.
17.4.2024 22:26

15.6.2024, Praha - Kunratice
Otevřeno přihlašování na Pohár plemen 2024. Propozice ke stažení zde.
29.1.2024 22:17

... přejít na aktuality
Nejbližší akce